[FAQ] Często zadawane pytania

Wybór najlepszego kredytu zależy od indywidualnych potrzeb, sytuacji finansowej oraz celu, na jaki chcesz go przeznaczyć.
Warto skonsultować się z doświadczonym doradcą finansowym, który będzie w stanie ocenić Twoją sytuację i zaproponować najodpowiedniejsze rozwiązanie.

Doradca finansowy uwzględni takie czynniki jak Twoje:
 • dochody
 • zobowiązania
 • zdolność kredytową
 • preferencje oraz cele finansowe
Dzięki temu otrzymasz spersonalizowane doradztwo i wybierzesz kredyt, który będzie najbardziej dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości.

Istnieje wiele sposobów na oszczędzanie pieniędzy, w tym:
 • Tworzenie budżetu domowego i trzymanie się go
 • Unikanie zbędnych wydatków
 • Zakładanie konta oszczędnościowego i regularne wpłacanie pieniędzy
 • Porównywanie ofert różnych usług i produktów przed dokonaniem zakupu

Inwestowanie to dobry sposób na pomnażanie swojego majątku, ale wymaga ono pewnej wiedzy i doświadczenia. Oto kilka kroków, które warto podjąć, aby zacząć inwestować:
 • Zdobądź wiedzę na temat różnych rodzajów inwestycji
 • Określ swój profil inwestycyjny i cel inwestycyjny
 • Wybierz odpowiedni dla siebie instrument inwestycyjny
 • Rozpocznij inwestowanie od małych kwot i stopniowo zwiększaj ich wartość

Planowanie emerytalne jest ważne, aby zapewnić sobie stabilną sytuację finansową po zakończeniu aktywności zawodowej. Oto niektóre z korzyści wynikające z planowania emerytalnego:
 • Możliwość cieszenia się komfortowym życiem po przejściu na emeryturę
 • Ograniczenie ryzyka braku środków finansowych w późniejszym okresie życia
 • Pewność, że oszczędności zostaną odpowiednio zabezpieczone na przyszłość
 • Możliwość osiągnięcia wcześniejszej emerytury dzięki świadomemu gromadzeniu środków

W pierwszej kolejności należy przygotować dokumenty finansowe, aby ekspert mógł wyliczyć rozporządzalny dochód.
 1. Jednoosobowa działalność gospodarcza:
  • Zasady ogólne: Książka przychodów i rozchodów za bieżący okres rozliczeniowy. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (PIT-36 lub 36-L).
  • Ryczałt ewidencjonowany: Ewidencja przychodów za bieżący okres rozliczeniowy. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).
  • Karta podatkowa: Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16).
  • Rozliczenie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (PIT), plus informację o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - PIT/IP.
 2. Pełna księgowość: Bilans i rachunek zysków i strat za bieżący rok podatkowy. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
 3. Umowa o pracę: Średnia wynagrodzeń z umowy o pracę za okres 6 miesięcy wstecz oraz kopia umowy o pracę.
 4. Umowy cywilno-prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt, umowy o współpracy): Rachunki z ostatnich 6-ciu miesięcy wstecz oraz zawarte umowy/kontrakty.
 5. Umowy najmu: Aktualne umowy najmu i ewentualne poprzednie umowy najmu w celu udokumentowania wymaganego okresu najmu oraz kopię zeznania podatkowego PIT za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym właściwym dla sposobu rozliczania podatku dochodowego.
 6. Emerytura i świadczenie przedemerytalne: Decyzja określająca aktualną wysokość emerytury lub zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości świadczenia lub ostatni lub przedostatni odcinek przekazu świadczenia.
 7. Renta z tytułu niezdolności do pracy, rodzinna oraz strukturalna: Decyzja przyznająca rentę (określająca okres obowiązywania świadczenia) oraz aktualna decyzja o waloryzacji świadczenia lub zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości i okresie obowiązywania świadczenia.
 8. Renta rodzinna: Decyzja przyznająca rentę lub decyzja określająca aktualną wysokość renty.
 9. Emerytury i renty zagraniczne: Decyzja o przyznaniu emerytury, kopia decyzji o przyznaniu emerytury w języku polskim oraz ostatni przelew emerytury na konto.
 10. Kontrakty marynarskie: Kopia aktualnego kontraktu + kopie poprzednich kontraktów z ostatnich 12 miesięcy oraz informacja na temat wpływów za okres 12 miesięcy wstecz.
 11. Działalność rolnicza:
  1. Nakaz płatniczy podatku, zawierający informacje o liczbie osób na gospodarstwie oraz o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych.
  2. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub dzierżawieniu gospodarstwa, zawierające informacje o liczbie osób na gospodarstwie oraz o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych.
  3. Rachunki/faktury za dostawę płodów rolnych, potwierdzające fakt uzyskiwania przychodów w okresie ostatnich 12 miesięcy.
  4. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub dzierżawieniu gospodarstwa, zawierające informacje o liczbie osób na gospodarstwie oraz o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych.

Raport ze strony Biura Informacji Kredytowej na temat obecnych zobowiązań firmowych oraz prywatnych pobranych.

Nie czekaj dłużej, umów się na darmową konsultację i pozwól nam pomóc Ci w realizacji Twoich celów!

Umów się na bezpłatne spotkanie


Finance-brothers.pl