Autor: Damian Prokopowicz

kontakt@finance-brothers.pl

+48 798 628 618

Walerego Sławka 15/69

Finance Brothers Kraków

Leasing finansowy czy operacyjny? Klucz do rozwoju Twojego przedsiębiorstwa

Damian Prokopowicz, 12-07-2023

article1

Leasing to popularna metoda finansowania, która umożliwia firmom korzystanie z różnego rodzaju aktywów bez konieczności ich zakupu. Istnieją dwa główne rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Każdy z nich ma swoje specyficzne cechy, które mogą lepiej pasować do różnych rodzajów przedsiębiorstw i różnych sytuacji finansowych. Ale który z nich jest lepszy dla Twojego biznesu? Rozważmy najważniejsze aspekty obu typów leasingu.

Leasing finansowy

Leasing finansowy, często nazywany leasingiem kapitałowym, jest formą umowy leasingowej, która jest bardziej trwała i długoterminowa w porównaniu do innych form leasingu. W umowach tego typu, leasingobiorca zobowiązuje się do pokrycia całkowitych kosztów przedmiotu leasingu w określonym czasie. Jest to opcja często wybierana przez przedsiębiorstwa, które mają na celu stać się właścicielami przedmiotu leasingu, takiego jak sprzęt, maszyny czy pojazdy, na koniec umowy leasingowej.

Podstawowym celem leasingu finansowego jest umożliwienie leasingobiorcy korzystania z określonego składnika majątku w długim okresie, z perspektywą przejęcia go na własność po zakończeniu umowy leasingowej. W leasingu finansowym, przedmiot leasingu jest traktowany jak własność firmy na potrzeby amortyzacji, co ma ogromne znaczenie dla finansów firmy. Koszty związane z leasingiem, w tym regularne płatności leasingowe, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu firmy, co przekłada się na potencjalne korzyści podatkowe. To oznacza, że leasing finansowy może pomóc firmie w efektywnym zarządzaniu jej przepływami pieniężnymi i obciążeniami podatkowymi.

Jednak z drugiej strony, leasing finansowy wiąże się z pewnymi zobowiązaniami. Przede wszystkim, jest to długoterminowe zobowiązanie, które może być trudne do zakończenia przed upływem umowy bez poniesienia dodatkowych kosztów. Jest to związane z faktem, że struktura kosztów leasingu finansowego jest tak ułożona, aby uwzględniać pełną wartość przedmiotu leasingu. Dlatego też, firmy decydujące się na leasing finansowy powinny dokładnie ocenić swoje plany na przyszłość i potencjał generowania przepływów pieniężnych, aby uniknąć trudności finansowych. Leasing finansowy jest zatem często wybierany przez firmy, które mają stabilne, przewidywalne przepływy pieniężne i które są pewne swoich planów na przyszłość.

Podsumowując, leasing finansowy to zaawansowana opcja finansowa, która może dostarczyć firmie istotnych korzyści, takich jak potencjalne oszczędności podatkowe, możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu, a także perspektywę stałego posiadania przedmiotu leasingu. Jednakże, zdecydowanie się na leasing finansowy wiąże się także z długoterminowym zobowiązaniem i ryzykiem związanym z deprecjacją, co wymaga od firmy dokładnej analizy i planowania.

Plusy

  • Zakup Majątku: Na końcu umowy leasingowej, leasingobiorca ma możliwość zakupu środka trwałego za wartość rezydualną, co daje mu możliwość stania się pełnoprawnym właścicielem.
  • Koszty Operacyjne: Płatności leasingowe są traktowane jako koszty operacyjne, co może przynieść korzyści podatkowe.

Minusy

  • Łączny Koszt: W długim okresie, całkowity koszt leasingu finansowego może przekroczyć wartość środka trwałego.
  • Zobowiązanie: Leasing finansowy często wiąże się z długoterminowym zobowiązaniem, co może być problematyczne, jeśli potrzeby firmy się zmieniają.
Leasing operacyjny

Leasing operacyjny, zwanym również leasingiem użytkowym, jest formą leasingu, która jest bardziej elastyczna i krótkoterminowa w porównaniu do leasingu finansowego. Charakteryzuje się tym, że okres leasingu zazwyczaj nie przekracza okresu amortyzacji przedmiotu leasingu, a umowa zwykle kończy się zwrotem przedmiotu do leasingodawcy. To jest popularne rozwiązanie dla firm, które chcą korzystać z najnowszych technologii, ale niekoniecznie chcą stać się ich właścicielem.

W leasingu operacyjnym, leasingobiorca zobowiązuje się do uiszczenia regularnych opłat leasingowych w zamian za możliwość korzystania z przedmiotu leasingu. Te opłaty leasingowe są traktowane jako koszty operacyjne, co oznacza, że mogą być w pełni odliczone od podatków. To daje firmie możliwość utrzymania aktualności technologicznej poprzez regularne aktualizowanie sprzętu bez konieczności znacznego angażowania kapitału.

Innym kluczowym aspektem leasingu operacyjnego jest jego elastyczność. Ze względu na krótszy okres trwania umowy i mniejsze zobowiązania finansowe, firmy mają większą swobodę w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków biznesowych. W praktyce leasing operacyjny może służyć jako forma wynajmu, z opcją odnowienia umowy lub zwrotu przedmiotu leasingu na końcu okresu leasingu.

Jednakże, leasing operacyjny nie prowadzi do własności przedmiotu leasingu. To oznacza, że po zakończeniu umowy leasingowej, przedmiot leasingu musi być zwrócony leasingodawcy, chyba że umowa przewiduje opcję jej przedłużenia lub wykupu. Dla niektórych firm, brak możliwości stałego posiadania przedmiotu leasingu może być widziana jako wada, szczególnie jeśli wartość przedmiotu leasingu ma tendencję do wzrostu, a nie spadku, w czasie.

Dodatkowo, w przypadku leasingu operacyjnego, ryzyko utraty wartości przedmiotu leasingu (deprecjacja) spoczywa na leasingodawcy. To oznacza, że jeśli wartość przedmiotu leasingu spadnie, leasingobiorca nie ponosi bezpośrednio tego kosztu, co może zmniejszyć jego koszty finansowe.

Podsumowując, leasing operacyjny to elastyczna forma finansowania, która umożliwia firmom korzystanie z najnowszych technologii bez konieczności zobowiązywania się do długoterminowych umów leasingowych i bez obciążenia ich bilansu wartością przedmiotu leasingu. Jednakże, brak możliwości stałego posiadania przedmiotu leasingu i potencjalne koszty związane z odnowieniem umowy lub wykupem przedmiotu leasingu na końcu okresu leasingu mogą być dla niektórych firm niewygodne. Dlatego też, podobnie jak w przypadku leasingu finansowego, decyzja o wyborze leasingu operacyjnego powinna być poprzedzona dokładnym rozważeniem specyfiki działalności firmy, jej potrzeb i przepływów pieniężnych.

Plusy

  • Elastyczność: Leasing operacyjny jest zazwyczaj krótkoterminowy, co pozwala firmie na elastyczność i możliwość częstej wymiany sprzętu.
  • Brak Deprecjacji: Podobnie jak w leasingu finansowym, leasingobiorca nie musi martwić się o deprecjację sprzętu, ponieważ nie jest jego właścicielem.
  • Mniejsze Płatności: Płatności leasingowe są zazwyczaj niższe w leasingu operacyjnym w porównaniu do leasingu finansowego.

Minusy

  • Brak Możliwości Zakupu: W przeciwieństwie do leasingu finansowego, leasing operacyjny nie daje możliwości zakupu sprzętu na koniec umowy.
  • Brak Kapitału: Ponieważ leasingobiorca nie staje się właścicielem sprzętu, nie buduje wartości kapitałowej.
Podsumowanie

Wybór między leasingiem finansowym a operacyjnym zależy od wielu czynników, takich jak Twoje długoterminowe plany biznesowe, potrzeby technologiczne, zdolność do zobowiązań finansowych i strategię podatkową.

Leasing finansowy może być lepszym wyborem dla firm, które chcą na koniec umowy stać się właścicielem sprzętu, podczas gdy leasing operacyjny może być bardziej atrakcyjny dla firm, które chcą utrzymać swoją technologię na bieżąco bez zobowiązań długoterminowych.

Niezależnie od wyboru, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć warunki umowy leasingowej i potencjalne konsekwencje finansowe. W tym celu warto skonsultować się z doradcą finansowym lub księgowym, który pomoże Ci dokonać najlepszego wyboru dla Twojego biznesu. Pamiętaj, że najważniejsze jest to, co najlepiej służy długoterminowym interesom Twojego przedsiębiorstwa.

Jeśli potrzebujesz pomocy, umów się na darmową konsultację kredytową z nami. Wybierz dogodny dla siebie termin i pozwól nam pomóc Ci w rozwoju Twojej firmy.

Nie czekaj dłużej, umów się na darmową konsultację i pozwól nam pomóc Ci w realizacji Twoich celów!

Umów się na bezpłatne spotkanie


Finance-brothers.pl