rodo

RODO

Wypełnienie formularza oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez Damiana Prokopowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DAMIAN PROKOPOWICZ ul. Walerego Sławka 15 lok. 69, 30-633 Kraków, NIP 9191799963 (administrator danych osobowych) wyłącznie celu odpowiedzi na zawarte w formularzu kontaktowym pytanie lub stosownie do treści zapytania – nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakim jest komunikacja z użytkownikiem strony. Twoje dane osobowe nie będą dłużej przetwarzane, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Natomiast po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W związku z powyższym, przysługuje Ci prawo dostępu do danych, a także sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.